Genealogie van
 Het geslacht Groot Hulze


  

HET ONTSTAAN

Het geslacht Groot Hulze heeft volgens onderstaande gegevens eeuwenlang gewoond op hun boerderij het Groot Hulze n.l. van 15e tot eind van de 19e eeuw. Het ontleende zijn naam waarschijnlijk aan de hulzenbomen die er toen op hogere grond groeiden. In de Cedule van 1421 uit de oudste nog klasse der geërfden d.w.z. aan wie een erf of hoeve als een vast bezit was aangewezen.


Speciale artikelen

feature 1 Johan ter Hulse 1435 Hij leefde op zijn guet ten Hulse te Harfsen, kerpel Olmen Het was een zgn. Tijnsgoed, want hij en zijn nakomelingen waren verplicht tot den olden herendiensten ende jaarlix te betalen alle tijnsen, ende rente, die ’t selve goet den heeren van olts schuldich is. Hij ontving 24-10-1459 vanwege de stad Zutphen 800 Rijnlandse Guldens samen met twee anderen. Hij werd zelf in 1509 verplicht vijf molder rogge te verkopen ten bate van Claes Verwer.

feature 2 Herman Wernerszoon ter Hulse tot Herfsen 1555 Leenman van de hertog is nu burgemeester Vieracker uit Zutphen. Hij koopt in 1579 ook de rechten van het Heer Hendricshuis hier had voor 300 daalders. Er is dan ook (1581) op hun land een “lutteken Hulse”, wellicht voor een jongere broer. Herman had waarschijnlijk vijf zonen. Nakomelingen van één zoon woonden later op “het Kijkover”, vlakbij de Voorst. De oudste zoon was Jan Hermanszoon ter Hulse.

feature 3 Jan Hermanszoon ter Hulse 1590 Huwelijk in de Nederlands Hervormde kerk te Almen op 30-7-1626 met Jenneken Hendricsdochter. Ze moesten in 1626 als pachtheer en leenman Jhr. Adri. Schimmelpenninck van der Oye erkennen. Hun hoeve wordt nu al Groot Hulze genoemd.

feature 4 Lubbert ter Hulse 1630 Hij woonde op het Groot Hulze. Zijn boerderij en ook het Klein Hulse gingen in die tijd diverse keren in ander handen over. Zij hadden drie dochters. De jongste bijft er getrouwd wonen.

 
Contact

email imageAls u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.